Zasady współpracy

Współpraca z naszą agencją opiera się na zleceniu nam przez Państwa firmę konkretnych usług. Każde zlecenie realizowane jest w kilku etapach:

Pierwszym, kluczowym jest rozpoznanie Państwa potrzeb. W tym celu przeprowadzony zostaje szczegółowy wywiad, który ma zobrazować Państwa oczekiwania, a nam umożliwić kompetentne wykonanie swojej pracy.

Ustalenie i podpisanie z Klientem ogólnych zasad współpracy to następny krok. Po ustaleniu szczegółów współpracy, niezwłocznie rozpoczynamy realizację powierzonego nam projektu.

Promocja oferty. Zgodnie z wcześniej opracowanym profilem kandydata, formułujemy treść ogłoszenia o pracę. Dokładamy starań, by były w nim zamieszczone wszelkie informacje na temat wymagań i oczekiwań Państwa firmy względem pracowników. Celem dotarcia do jak największej grupy odbiorców uruchomiamy różnorodne kanały pozyskiwania kandydatów (ogłoszenia internetowe, prasowe, giełdy pracy, promocje, współpraca z PUP oraz inne). Naszym zadaniem jest zbieranie nadsyłanych aplikacji, ich selekcja i weryfikacja.

Selekcja i rekrutacja. Procesem selekcji i rekrutacji personelu zajmuje się wykwalifikowany zespół pracowników. Nowoczesne techniki pozyskiwania pracowników i bogate doświadczenie pozwalają nam wykonywać te obowiązki w sposób szybki i profesjonalny.

Następnym etapem jest podjęcie współpracy z wyłonionym w drodze rekrutacji kandydatem przez naszą agencję i oddelegowanie go do pracy w Państwa firmie.

Za skorzystanie z naszych usług wystawiamy faktury VAT. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, przypisany jest VAT w wysokości 23%.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, którą znaleźć można w zakładce USŁUGI. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi i propozycje.