Rekrutacje stałe / praca tymczasowa w Polsce

Zgodnie z naszą działalnością zapewniamy usługi z zakresu pozyskiwania pracowników, począwszy od krótkoterminowego zapotrzebowania (praca tymczasowa) po długofalową współpracę.

Rekrutacja i selekcja pracowników na stałe

Klasyczna rekrutacja i selekcja w wykonaniu naszych konsultantów. Ma charakter poszukiwań bezpośrednich, polega na wyszukaniu odpowiednich kandydatów, których kompetencje odpowiadają profilowi kandydata oraz opisowi stanowiska pracy przedstawianemu nam przez Klienta. Kandydaci których przedstawiamy wyłaniani są spośród osób posiadających odpowiednie kwalifikacje z bazy danych, spośród nadesłanych aplikacji oraz poszukiwań zewnętrznych.

Rekrutacja pracowników tymczasowych

Usługa pracy tymczasowej stanowi optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorców planujących realizację doraźnych przedsięwzięć, wymagających dużego nakładu pracy, w krótkim okresie czasu. Wariant ten sprawdza się znakomicie m.in. w przypadku sezonowego wzrostu produkcji czy zwiększonego popytu na daną usługę. Sprawdza się również w razie konieczności tymczasowego zastępowania stałych pracowników (urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie) czy nadmiernych absencji i rotacji personelu. Gwarantuje elastyczność zatrudnienia, dostosowaną do aktualnego zapotrzebowania kadrowego.

Polega na oddelegowaniu do Państwa firmy pracowników wyselekcjonowanych według ściśle określonych kryteriów. Na czas trwania powierzonych zadań zatrudnione osoby formalnie stają się naszymi pracownikami, przy czym pracują pod kierownictwem i nadzorem Państwa firmy.
Przejmujemy wszelkie obowiązki pracodawcy, dzięki czemu Wasze przedsiębiorstwo może znacznie obniżyć koszty pracy, związane np. z obsługą kadrowo-płacową .