International Recruitment

Rekrutacją międzynarodową zajmujemy się od początku naszej działalności.
Na terenie Polski rekrutujemy kandydatów dla naszych zagranicznych partnerów do pracy przy projektach na terenie Europy i Świata. Posiadamy wieloletnie doświadczenie, dedykowany zespół pracowników oraz specjalistyczne narzędzia, które oferujemy firmom zainteresowanym pozyskaniem najlepszych kandydatów z Polski.
Swoją działalność koncentrujemy na sześciu podstawowych grupach zawodowych:

  • produkcja
  • przemysł metalowy
  • budownictwo
  • techniki instalacyjne
  • usługi
  • gastronomia

Poza ww. sektorami jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu także wykwalifikowanych pracowników w innych branżach.

Specjalizujemy się w rekrutacji zarówno pojedynczych pracowników, jak i grup pracowników w określonym zawodzie lub grup obejmujących pracowników różnych specjalizacji w celu realizacji bardziej złożonych przedsięwzięć.
Na Państwa życzenie – poza rozmowami kwalifikacyjnymi, weryfikacją dokumentów dostarczonych przez kandydatów, sprawdzeniu referencji i poziomu znajomości języków obcych – istnieje także możliwość praktycznej weryfikacji umiejętności kandydatów przed rozpoczęciem pracy za granicą.

W przypadku, gdy są Państwo zainteresowani usługą prosimy o kontakt.