HR Solutions

Naszym podstawowym celem jest obniżenie kosztów działalności Klienta. Jak to robimy? Przede wszystkim skutecznie obniżamy koszty personalne, a więc wydatki związane z procesem selekcji i rekrutacji.

Payroll – outsourcing kadrowo-płacowy

  • całościowe przejęcie obsługi prawno-administracyjnej pracowników przez Derksen Polska
  • naliczanie i dokonywanie przelewów wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych
  • rozliczanie czasu pracy, prowadzenie teczek osobowych pracowników, prowadzenie dokumentacji dla odpowiednich urzędów (ZUS, US, UP)
  • sporządzanie rocznych deklaracji PIT
  • wydawanie pracownikom zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Szkolenia w zakresie BHP i specyfiki pracy
W zależności od potrzeb naszych Klientów przejmujemy na siebie obowiązek niezbędnych szkoleń adaptacyjnych do stanowisk pracy według wytycznych Klienta oraz szkoleń BHP.