Jak napisać CV i list motywacyjny

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae, w skrócie CV lub życiorys to podsumowanie edukacji i ścieżki zawodowej, które ma dać odpowiedź potencjalnemu pracodawcy, czy jesteś odpowiednim kandydatem do zatrudnienia. Zastanów się dobrze, co w nim zamieścić. Czym mógłbyś go uzupełnić?

Curriculum Vitae powinno być krótkie i proste w formie. Warto, aby zawierało :

 1. Dane osobowe (Imię i nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia)
 2. Adres zamieszkania
 3. E-mail
 4. Numer telefonu (obowiązkowo podaj w CV numer telefonu komórkowego – to najpewniejsza forma kontaktu z kandydatem).
 5. Cel zawodowy/ motto w CV
  Aby pokazać, że dobrze zaplanowałeś lub przemyślałeś swoją przyszłą karierę zawodową, możesz wpisać do CV motto, które cię inspiruje lub cel zawodowy, który chcesz osiągnąć.
 6. Wykształcenie
 7. Doświadczenie zawodowe
  Doświadczenie zamieść chronologicznie, zaczynając od najbardziej aktualnego (najświeższego) lub tematycznie – zaczynając od najbardziej istotnego z perspektywy pracy, o którą się ubiegasz.
 8. Szkolenia/ inne doświadczenie/ dotychczasowe osiągnięcia
  Tę część dostosuj do swojego życiorysu. Zastanów się, czy są takie informacje, które warto przekazać.
 9. Umiejętności/ dodatkowe kwalifikacje
  Zanim zaczniesz opracowywać tę część, przeczytaj jeszcze raz wymagania na stanowisko, na jakie aplikujesz. Czy posiadasz te umiejętności? Jeżeli tak, to wpisz je w pierwszej kolejności.
 10. Zainteresowania
  Wpisz zarówno zawodowe jak i pozazawodowe zainteresowania, które pokażą, że jesteś ciekawym człowiekiem. Mogą też sprawić, że zostaniesz lepiej zapamiętany.

Zdjęcie w CV

Są różne teorie dotyczące zamieszczania zdjęcia w dokumentach aplikacyjnych. Niektórzy twierdzą, że lepiej go nie zamieszczać, aby uniknąć dyskryminacji ze względu na wygląd. My jednak zachęcamy, żeby dodać je do życiorysu. Dobrze zrobione portretowe zdjęcie sprawi, że zostaniecie lepiej zapamiętani w procesie rekrutacji.

Zapisz CV w nieedytowalnej formie dokumentu np. w PDF. Pliki Word mogą różnie otwierać się w kolejnych wersjach programu i zrujnować jego strukturę.


List motywacyjny

List motywacyjny jest uzupełnieniem CV. Wyraża motywację kandydata do określonej pracy i opisuje jego konkretne kompetencje do podjęcia zatrudnienia na danym stanowisku. To także miejsce na pochwalenie się swoimi sukcesami, które mogą mieć znaczenie dla potencjalnego pracodawcy oraz na nakreślenie swoich celów zawodowych, najlepiej zbieżnych z interesem firmy.

List motywacyjny nie powinien być zbyt długi (mieszczący się na jednej kartce A4). Tę niewielką przestrzeń trzeba dobrze wykorzystać i popracować nad formą – zwięzłą i konkretną.

 1. Rozpocznij od zwrotu grzecznościowego: Szanowna Pani/ Szanowny Panie.
 2. W pierwszym zdaniu listu motywacyjnego poinformuj osobę rekrutującą, na jakie ogłoszenie odpowiadasz i gdzie je zauważyłeś. Podaj także odpowiedni numer referencyjny, jeżeli był zamieszczony w ogłoszeniu. Jest to istotne szczególnie w przypadku korporacji, które jednocześnie prowadzą nabór na kilka wakatów.
 3. Następnie przejdź do głównej części listu motywacyjnego.
  – Uzasadnij, dlaczego aplikujesz na dane stanowisko (np. jest zgodne z twoimi zainteresowaniami i celami zawodowymi).
  – Wykaż, że twoje dotychczasowe doświadczenie będzie przydatne w nowym miejscu pracy. Jeżeli nie masz doświadczenia zawodowego, podkreślaj motywację do podjęcia pracy i chęć związania przyszłości z tą branżą.
  – Przytocz twoje cechy charakteru, które będą przydatne w nowym środowisku. Poprzyj to przykładami.
 4. Na zakończenie podziękuj za uwagę, podkreśl swoją dyspozycyjność i chęć osobistego spotkania.